Systemy detekcji gazów

System detekcji gazów  przeznaczony jest głównie do detekcji gazów (wybuchowe, toksyczne lub ubytek tlenu) w obiektach i pomieszczeniach, gdzie występuje zagrożenie od wyżej wymienionych gazów. System przeznaczony jest do pomieszczeń i obiektów ,gdzie wystarczającą informacją zwrotną jest przekroczenie zadanych progów alarmowych na kanałach detekcyjnych (2 progi na kanał).W przypadku zaistnienia zagrożenia niebezpiecznym stężeniem gazu, system, poza sygnalizacją lokalną zagrożenia, może umożliwiać uruchomienie urządzeń współpracujących takich jak: zewnętrzna sygnalizacja akustyczno-optyczna lub urządzenia peryferyjne(wentylatory, wyciągi, nawiewy, blokady, itp.).

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy systemu detekcji gazów uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.