Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) – automatyczny system przeciwpożarowy przeznaczony na gazowe środki gaśnicze. Najbardziej popularne są systemy SUG na czyste środki gaśnicze, jak gazy FE-36, FM-200 lub Novec 1230, gazy obojętne lub CO2. Stałe urządzenia gaśnicze stosowane są w ochronie serwerowni, centrów przetwarzania danych, centrów finansowych i banków, skarbców, stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, elektrowni i elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, laboratoriów, szpitali, archiwów, muzeów i bibliotek - wszędzie tam, gdzie zastosowanie niegazowych środków gaśniczych (woda, piana, proszek) może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. SUG współdziała z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP).

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy systemu gaśniczego uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.