Przepusty instalacyjne

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Występują przejścia rurowe, kablowe i kombinowane.

Zapewniamy dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.