Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy – to przenośny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożarów w początkowej ich fazie. Stosowany jest jako wyposażenie obiektów i urządzeń. Masa tego typu sprzętu nie powinna przekraczać 20 kg. W zakładach pracy i miejscach szczególnie niebezpiecznych mogą być stosowane przewoźne urządzenia o większej masie – tzw. GAŚNICE PRZEWOŻNE  wyposażone w koła. Na podręczny sprzęt gaśniczy składają się: gaśnice, hydronetki, sprzęt tłumiący.

Zapewniamy instrukcje pożarową obiektu uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczego.