Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe stanowią jeden z elementów systemu oddymiania grawitacyjnego. Ich głównym zadaniem jest wydzielenie stref dymowych w obiekcie. Strefy dymowe z kolei wstrzymują niekontrolowane rozprzestrzenianie się dymu, co pozwala na utrzymanie warstwy wolnej od dymu w przestrzeni ponad posadzką. Prawidłowo zaprojektowane i zamontowane kurtyny dymowe optymalizują przepływ dymu i kierują go w stronę klap oddymiających.

W zależności od potrzeb klienta oraz możliwości montażu, występują :

-  kurtyny automatyczne rolowane

-  kurtyny stałe materiałowe lub stalowe

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy systemu oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.