Klapy żaluzjowe

Klapy żaluzjowe stanowią główny element grawitacyjnego systemu oddymiania jako samoczynne urządzenia oddymiając. Klapy oddymiające mają za zadanie usuwanie dymu oraz gorących gazów pożarowych z obiektu objętego pożarem. Klapy napowietrzające, które dostarczają świeże powietrze do wnętrza oddymianiem budynku.

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy systemu oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.