Klapy oddymiające

Systemy oddymiania grawitacyjnego ma za zadanie odprowadzić  dym i temperaturę za pomocą klap dymowych lub okien oddymiających. Ma zastosowanie w budynkach niskich do 12 m i w budynkach średniowysokich od 12 do 25 m) .

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy systemu oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.