Dylatacje

W każdej większej budowli betonowej stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, co zapobiega ekstremalnemu tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych.

 

Szczeliny dylatacyjne:

Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się produkty : uszczelki pęczniejące oraz masy ogniochronne. Materiały te stosowane są również w lekkich konstrukcjach ściennych i sufitowych oraz do uszczelnień przepustów rurowych w technice grzewczej i sanitarnej.

 

Łożyska ślizgowe:

W wielu konstrukcjach budowlanych występują elastomerowe lub neoprenowe łożyska ślizgowe, które również w przypadku pożaru muszą zachować swoją funkcjonalność. W zależności od wrażliwości temperaturowej zastosowanych tworzyw sztucznych może być zastosowana odpowiednia okładzina z ogniochronnych płyt. Przez odpowiednie ukształtowanie okładziny uwzględnione jest przesunięcie ruchomych elementów konstrukcji.

 

Zabezpieczenie ogniochronne taśm dylatacyjnych:

Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w budownictwie podziemnym stosowane są elastyczne taśmy dylatacyjne z PVC. Dla ochrony tych taśm przed działaniem ognia proponuje elementy szczelinowe, w połączeniu z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej wełną mineralną. Element szczelinowy składa się z pęczniejących pod wpływem ognia pasm oraz znajdujących się między nimi warstw elastycznej pianki. Ilość zastosowanych pasm pianki zależna jest od wymaganej klasy odporności ogniowej elementu.

Zapewniamy dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.